start lektionsplanmanusböckermanuslänkar (kurser mm.)

Arkivsida som visar exempel på tidigare verksamhet. Sidan uppdateras inte längre.


- Exempel på kursplan -

Planen gäller komvuxundervisning - Mina fristående manuskurser har ett annat upplägg Se info >>


Utskick 1 B

MANUS OCH DRAMATURGI FÖR FILM OCH TV (30 utr.)

Undervisningens upplägg är en kombination av föreläsningar, genomgångar av filmexempel, kortare diskussionsuppgifter under lektionstid och mer avancerade skrivuppgifter att lösas mellan lektionerna, både i grupp och individuellt. Utöver detta ingår viss handledning vid manusarbetet för elevernas slutproduktion (fiction). Som studielitteratur används stenciler och mindre kompendier knutna till undervisningen.

Pass 1.
Introduktion. Den klassiska dramaturgin, hur den utvecklats och bildar grund för dagens filmberättande. De tre akterna-grund. Vad som kännetecknar dem och hur de används. Filmens berättarelement. Kort muntlig övning i filmiskt berättande.

Pass 2.
De tre akterna : Fördjupning - 1. Viktiga begrepp inom filmdramaturgin och hur de används såsom t.ex. Anslag, Exposition, Dramatisk fråga, etc. Arbetsprocessen på idé-stadiet. Övning till nästa gång : Att skriva en scen.

Pass 3.
De tre akterna : Fördjupning - 2. Fördjupad karaktärspresentation, hinder och komplikation, upptrappning, klimax-upplösning, avtoning. Premissens betydelse och hur man formulerar premissen. Hur skapas framåtrörelse. Övning till nästa gång : Att skriva synopsis.

Pass 4.
Rollkaraktären och dess egenskaper : fysiska, psykologiska och sociala. Betydelsen av bakgrundsarbete med karaktären. Genomgång av olika begrepp och aspekter på hur man utformar fungerande karaktärer för en berättelse. Övning till nästa gång : Att bestämma karaktärsegenskaper och skriva scener som visar dessa.

Pass 5.
Formatregler för hur man ställer upp ett manus. Konflikt som dramats grundelement. Fördjupning i hur man skriver en scen med konflikt, framåtrörelse och vändpunkter. Övning till om två veckor : Filmiskt berättande - Att skriva en scen utan dialog.

Pass 6.
Konflikt - Fördjupning i olika typer av yttre och inre konflikt och hur man använder konflikt i samspel med intrig och karaktärernas utveckling i berättelsen. Hur man bygger sekvenser av scener som logiska konsekvenser av varandra.

Pass 7.
Dialog. Dess olika funktioner. Vad som krävs av en fungerande dialog som t.ex. förhållandet mellan text och undertext, för karaktärisering av rollfigurer etc. Muntlig övning i tolkning av betydelser av en replik. Övning till om två veckor : Att individuellt skriva en kort scen med vissa givna förutsättningar.

Pass 8.
Villkor för finansiering och produktion av film i Sverige. Arbetsmetoder för de olika stegen i skrivprocessen. Skillnaden mellan drama och epik. Utvärdering.

Pass 9.
Handledning och genomgång av manus till elevernas slutfilm.


dramaturg  o. manusdoktor Som dramaturg bearbetar och kommenterar jag filmmanus på beställning. Vill du ha hjälp är du välkommen att höra av dig för att diskutera en insats.
Se mer om villkoren

korta kurser skriva filmmanus - manuspiloterna.se


Uppdaterad : 2017-02-28
till startsidan för www.adastramedia.se